9/30 - text příspěvku - Karel Müller / ČVUT Praha - 10 s.

Pascal  (koncepce objektů, příklady),  objektové_programování  (jazyk Pascal, příklady),