10/30 - text příspěvku - Pavel Drbal / VÚMS Praha - 7 s.

nástroje_projektování  (TESYS, DOGA, R-technologie),  historické_pohledy_199x  (koordinace vývoje PG v RVHP),