maa č. 12/64 AVOS Praha (pozdější ÚVT Tesla) s řadou technických údajů a foto ...

 

ČeV, květen 2019