PRŮVODCE  |  ok-all 7  |

konference   Konference k historii programování a nasazení výpočetní techniky (VT) v zemích bývalého Československa jsou v zasedacím sále Technického muzea V Brně (Purkyňova 105, Brno - Královo Pole, tram č. 12) pořádány od roku 2015. Organizační výbor tvoří iniciátoři konferencí - Ing. Vlastimil Čevela a Doc. Ing. Branislav Lacko CSc., spolu s vedoucím oddělení správy sbírek a informací a kurátorem expozice VT TMB, kterým je Ing. Jaroslav Pipota.  Na diskuzích kolem náplně odborných konferencí a vývoje portálu prog-story se aktivně podílí též RNDr. Vladimír Vérosta.

   Rámcovým záměrem je především setkáváním vážných zájemců oživit expozici VT a ukázat možnosti webového portálu prog-story. Kromě toho také částečně navázat na 40 ročníků seminářů a konferencí, které se pravidelně konaly nejprve v Havířově a pak v Ostravě v letech 1975 až 2014. Především ve své první polovině, tj. v období sálových počítačů, byly tyto semináře se stovkami účastníků z podnikové a vývojové praxe největším setkáváním tehdejších programátorů v celé ČSSR. Oba zmínění iniciátoři patřili po většinu ročníků k jejím významným protagonistům a svoje tištěné soubory všech 40 sborníků s více než 1000 příspěvky na více něž 9.600 stranách věnovali do sbírek TMB jako unikátní historický dokument - viz též [Programování / Tvorba SW Ostrava] >>> nabídka vpravo.

   Forma konferencí má spíše komorní charakter, aby byl pro zájemce o probírané téma dostatečný prostor na diskuzi k předneseným příspěvkům. Konference je veřejně přístupná zdarma, ale vzhledem k poměrně specializovanému charakteru je kromě zvacích mailů dle adresáře vážných zájemců avizována a následně detailně dokumentována pouze na tomto portále prog-story.technicalmuseum.cz - viz [Podkategorie] vvv dole.

   Zpravidla bývá termínem konání září před začátkem akademického roku. Začátek brzy odpoledne a trvání asi 2 až 3 hodiny. Programem bývá hlavní zvaný příspěvek, doplněný jedním nebo dvěma dalšími a po přestávce na kávu pak následuje komentovaná prohlídka expozice Výpočetní techniky TMB s řadou nejen celostátně, ale pravděpodobně i evropsky unikátních exponátů (AP-3M, LGP 30, Minsk 22, DŠ souprava, ...) - viz též [doplnění fyzické expozice VT] >>> nabídka vpravo.

ČeV - srpen 2018