2202 mini web

Pracovní plocha Mini-web ^

Programovací stavebnice Mini-web

   TMB od roku 2015 nabízí na portálu prog-story.technicalmuseum.cz virtuální expozici, která postupně dokumentuje “Historii programování a nasazení VT u nás”. Současně bylo zahájeno každoroční pořádání Odborných konferencí k souvisejím tématům, které počínaje r. 2016 přímo navazují na obnovenou, v Česku unikátní fyzickou expozici Výpočetní technika”.

   K cílům virtuální expozice patří též popularizace programování počítačů a v širším pojetí sw-inženýrství, jako jednoho z nejvýznamnějších technických oborů současnosti i budoucnosti. Plánovaný “workshop”, na kterém představíme programovací stavebnici “Mini-web” byl plánován na podzim 2022, ale vzhledem ke zpoždění pilotního projektu na vybrané ZŠ je zatím odložen (říjen 2022).

   Jedná se o poměrně jednoduchý a přitom univerzální nástroj pro záznam a prezentaci informací ve formátu webových stránek. Technicky jde o jistou formu alternativy k aplikacím Word, Libre Office a Powerpoint, která se však zcela zásadně liší svojí koncepcí. Na rozdíl od nich se s ní nepracuje "uživatelsky", ale "programátorsky".

   Při práci se stavebnicí není k dispozici široká nabídka možností, ze kterých většina zpravidla pak nebývá prakticky využívána, ale tvůrce stránek od samého počátku musí sám aktivně navrhovat, psát a ladit zdrojový text v jednoduchém Mw-jazyku, ze kterého je generován zdrojový kód HTML. Takovým způsobem práce postupně získává a upevňuje si samostatnost, cílevědomost a další užitečné návyky i úvodní informace o vybraných základech programátorského řemesla. 

  Mini-web lze charakterizovat jako "nativní vývojové prostředí pro laickou tvorbu webových stránek a úvod do programování zdrojových kódů." Označení "nativní" znamená, že se stavebnicí Mini-web se pracuje přímo s aplikacemi "Průzkumník", Poznámkový blok" a příkazovými skripty operačního systému Windows 10, se standardním prohlížečem ( Chrome, Firefox, Edge, ...) a vývojovým prostředím Python IDLE.

    Seznámení s vybranými obecnými nároky na programování zdrojových kódů probíhá postupně na různých úrovních složitosti. Základem je Mw-jazyk pro řízení práce a návrh zadávacích kódů stránek Mini-web, který umožňuje získání  elementárních programátorských dovedností (formální náležitosti kódu, parametry, ladění).

   Tento základ lze rozšířit prakticky libovolným experimentováním v jazycích HTML, CSS, příp. JavaScript.  Úplné využití integrované koncepce stavebnice pak nabízí možnost dále pokračovat v navrhování jednoduchých příkladů příkazových skriptů Windows a programů v jazyku Python. Užitečným podkladem může být též samotné transparentní  programové vybavení Mini-web.    

   Vzhledem k jednoduchosti používání, snadné dostupnosti *) a uvedeným souvislostem, může aplikace Mini-web sloužit jako nástroj pro volnočasovou tvorbu webových stránek i k prvním krokům v oboru programování zdrojových kódů. To lze využít též jako nabídku pro alternativní dobrovolné téma při výuce předmětu Informatika pro žáky vyšších ročníků ZŠ a studenty SŠ.

   Nyní skončilo asi půlroční alfa-testování v užším okruhu spolupracovníků. Jeho součástí je mj. také prezentace "Modřický Internetový Magazín" na adrese mim-x.mzf.cz, jehož všechna letošní vydání jsou tvořena výhradně pomocí stavebnice Mini-web. Koncem června 2022 byla uvolněna beta-verze k veřejnému ověřování a nyní se intenzívně pracuje na uživatelské dokumentaci a Učebnici pro I. etapu pilotního projektu k možnosti jejího využití ve školství.


 Čev - Modřice, 21. července 2022, úprava 4. září 2022

  *) Skripty, programy a vzory aplikace "Mini-web" jsou poskytovány 
     ve svobodné BSD licenci © Vlastimil Čevela 2022 a odpovídají obvyklým standardům.