18/27 - text příspěvku - junior Zdeněk Pezlar / MZLU Brno - 5 s.

modelování  (objektový model dat, OO algebra),  aplikovaná_matematika  (! teorie množin a objektová algebra),  UML  (formalizace pomocí objektové algebry)