24/28 - text příspěvku - Pavel Pěnka, Jaroslav Ráček / MU Brno - 9 s.

web_programování  (bezbariérový web pro zrakově postižené),  komunikace_kolem_SW  (! zásady bezbariérové přístupnosti webu),  lidé_kolem_SW  (bariéry zrakově postižených)