místo: Bašty 8 - U Mamuta, účastníci: Branislav Lacko, Vladimír Vérosta, ČeV

probírané body:

 • BL sděluje, že Jarda Ráček zatím nenašel soubory s upravenými sborníky ze seminářů v Ostravě
 • BL uvažuje nad "teoretickými pricipy" - ČeV vysvětluje, že obecnější a širší zaměření prohlídkového okruhu umožňuje budoucí zařazování různých skupin témat dle potřeby 
 • VV kritizuje, že není v Úvodu vysvětlena zkratka ICT - při diskuzi jsme všichni přehlédli, že je obvyklým způsobem, tj. v závorce za plným zněním, vysvětlena hned na zvýrazněném řádku v popisu cílů ...
 • VV kritizuje uvádění úplných URL,
  ČeV sděluje, že je to zatím pracovní nutnost, ale i v cílovém řešení může mít uvedení zdroje význam
 • obecně jsou výhrady k "prázdným stránkám" - problém je v nutnosti přizpůsobit se technickým možnostech redakčního systému - zatím tam není vhodný nástroj na skrývání rozpracovaných témat
 • celkově je zřejmé, že bude nutno důsledně doplnit vždy alespoň dostatečně srozumitelný komentář
 • bylo akceptováno, že realizace interního prolinkování ručně není únosná, takže využívání štíků pro automatické "zpětné prolinky" je nejen vhodným snížením pracnosti, ale i zvýšením přesnosti (nevzniknou ruční chyby)
 • prakticky bylo ověřeno, že stránky expozice jsou nalezeny vyhledávačem Google po zadání "historie programování"
 • ČeV připomíná potřebu doplnit databázi o aplikačním nasazení historických počítačů, kde jsou zatím EC a SM o zbývající rodiny, tj. M4030, Datasaab D21, IBM, příp. ICL a další
 • současně vysvětluje souvislost s tématem expozice - už dnes zmínená DB (v sekci Dokumenty) ukazuje rozsah nasazení asi 3500 počítačů v národním hospodářství
 • upřesněná formulace východisek a cílů na úvodní stránce byla akceptována,
  rovněž nebyly připomínky k upřesněnému plánku expozice, ani k počtu prohlídkových okruhů
 • BL chrakterizuje způsob šíření informací po sociálních sítích - systémy to totiž rozesílají automaticky ve všech souvislostech - třeba desítkám tisíc lidí

závěry:

 • celkově byla tentokrát diskuze spíše obecnější
 • přípravu a svolání další porady zajistí Vladimír někdy ve 2. polovině prázdnin