26/27 - text příspěvku - Zdeněk Pezlar / MZLU Brno - 5 s.

aplikace  (! výhledové potřeby manažérských IS),  umělá_inteligence  (teorie her, řízení rizik),  historické_pohledy_200x  (výhledové nároky na IS)