výuka a vývoj na VŠ /

   "... V roce 1959 se začalo několik pracovníků katedry matematiky strojní fakulty VUT zabývat problematikou související s využíváním samočinných číslicových počítačů. Impuls vzešel od tehdejšího zaměstnance katedry prom. mat. J. Vlacha. Počítat se jezdilo do Prahy, většinou na sovětský počítač Ural, poněvadž ani v Brně ani v jeho nejbližším okolí žádné počítače nebyly. Bylo zřejmé, že práci skupiny nelze patřičně rozvinout bez zřízení výpočtového střediska na VUT a jeho vybavení počítačem.

   Vedoucí akademičntí funkcionáři školy, fakulty i katedry správně tehdy odhadovali velký význam moderních matematických metod a výpočetní techniky pro budoucnost. Podporovali proto velmi aktivně úsilí zmíněné skupiny o zřízení výpočtového střediska. Vedoucí katedry matematiky prof. dr. J. Brejcha, CSc. a děkan strojní fakulty prof. ing. A. Němec, nositel Řádu práce a vyznamenání Za vynikající práci, se osobně angažovaliv tomto úsilí. Jejich zásluhy jsou nemalé. Stejně tak nelze opomenout zásluhy mnoha dalších akademických funkcionářů jak fakulty, tak i celé školy, ani zásluhy prom. mat. J. Vlacha, přestože z katedry brzy odešel. Rektor VUT vydal rozhodnutí a zřízení Laboratoře počítacích strojů (dále LPS) při katedře strojní fakulty VUT a děkan fakulty vyčlenil pro její činnost několik místností v zadní budově na tř. Obránců míru 21. ..."

citace z:
   >>>  1959-1971 / Laboratoř počítacích strojů na FS VUT Brno - [VUT] ^^^ štítek
další dobová informace:
   >>>  1959 ... / Začátek počítačů v Brně na VUT - [VUT] ^^^ štítek

ČeV, září 2017