vývoj a výroba VT 

   "... V důsledku nedostatečně zajištěné výrobní základny pro progresivně se rozvíjející obor výpočetní techniky byla ke dni 1. dubna 1958 ustanovena pro výrobu a vývoj matematických strojů výrobně hospodářská jednotka Závody Jana Švermy Brno (VHJ ZJŠ Brno).

   Závody Jana Švermy se staly vedoucím podnikem výrobně hospodářské jednotky pro výrobní obor I. skupiny oborů přesné mechaniky v rámci Ministerstva všeobecného strojírenství (MVS) a k tomuto datu jim byly podřízeny hlavní domácí podniky, které se doposud věnovaly výpočetní technice. Jednalo se o tyto závody: n. p. Aritma Praha s pobočným závodem v Aši, vyrábějící stroje na děrné štítky, n. p. Kancelářské stroje Praha, tvořící dosavadní odbytovou základnu pro obor kancelářské techniky. Národní podnik Nisa, Proseč nad Nisou vyrábějící kalkulační stroje se sloučil s ZJŠ a stal se jejich pobočným závodem. Do oboru byla včleněna i společnost IBM pro ČSR s. r. o. v národní správě Praha, zabývající se výrobou a službami v oblasti strojů na děrné štítky elektromagnetického systému IBM a SAM. ..."

[ Zbrojovka > 1958-1965 / ]
ČeV, září 2017