výuka a vývoj na VŠ 

   "... V roce 1959 se začalo několik pracovníků katedry matematiky strojní fakulty VUT zabývat problematikou související s využíváním samočinných číslicových počítačů. Impuls vzešel od tehdejšího zaměstnance katedry prom. mat. J. Vlacha. Počítat se jezdilo do Prahy, většinou na sovětský počítač Ural, poněvadž ani v Brně ani v jeho nejbližším okolí žádné počítače nebyly. Bylo zřejmé, že práci skupiny nelze patřičně rozvinout bez zřízení výpočtového střediska na VUT a jeho vybavení počítačem.

   Vedoucí akademičntí funkcionáři školy, fakulty i katedry správně tehdy odhadovali velký význam moderních matematických metod a výpočetní techniky pro budoucnost. Podporovali proto velmi aktivně úsilí zmíněné skupiny o zřízení výpočtového střediska. ... ... Rektor VUT vydal rozhodnutí o zřízení Laboratoře počítacích strojů (LPS) při katedře matematiky a děkan fakulty vyčlenil pro její činnost několik místností v zadní budově na tř. Obránců Míru 21 (dnes Údolní). ..." 

   Na základě dobrých výsledků práce LPS na katedře matematiky a paralelně s ní pracující skupiny na fakultě stavební, následně ministerstvo školství rozhodlo, aby byl pro VUT zakoupen malý samočinný počítač LGP 30 (instalovaný r. 1961) a současně přidělilo LPS příslušná pracovní místa a nutné finanční prostředky.

[ VUT > 1959-1972 /, 1959 ... / ]
ČeV, září 2017