24/26 - text příspěvku - Jan Chlouba / VÚMS Praha - 7 s.

rozhodovací_tabulky  (předkompilátor PROTAB 25),  Cobol  (předkompilátor RT PROTAB 25),