14/26 - text příspěvku - Jaroslav Plucar / VÚEPE Ostrava - 11 s.

parametrické_programy  (uživatelské zadávání výpočtů),  @vlastní_standardní_SW  (výběry, třídění, součtování a tisky),  IBM_počítače  (úlohy řízené uživatelem),  komunikace_kolem_SW  (! zadávání úloh uživatelem),