13/26 - text příspěvku - Jaroslav Horyna / Tesla Praha, Eliška Horynová / VÚŽ Praha - 14 s.

@aplikační_typizace  (! obecné parametrické moduly ASŘ),  parametrické_programy  (! typizace modulů ASŘ),