13/30 - text příspěvku - Dominik Vymětal / TŽ Třinec - 10 s.

řízení_projektování  (! organizace, časová náročnost),  organizace_programování  (! evidenční listy projektu),