... Řešení problému systémovým přístupem má v mnoha případech jedno zcela zásadní kritické místo, které často znemožní dosažení předpokládaného efektu. Z definice metody vyplývá, že musí být brány v potaz "všechny prvky a vazby mezi nimi i vzhledem k podstatnému okolí". Bohužel je však dost obvyklým opomenutím, že se nevezme v potaz nutnost ošetření zpětné vazby ze strany prostředí, do kterého má být konkretně řešený systém implementován. Podpora, nezájem nebo odpor lidí, kterých se to nějak dotýká, vždy tvoří velice významný systémový prvek a pokud není dostatečně zohledněn, nemá snaha o zavedení i toho "nejsytémovějšího" řešení šanci na reálné fungování ...

   ... Uvedená připomínka souvisí s jedním z obecných principů, které ovlivňují dosažení cíle, tj. "nic se nemění samo od sebe, ale vždy to vyžaduje nějakou energii". V popisovaném případě je tou nutnou energií vhodná a účinná motivace lidí, jejichž pracovní činnost či významnost mají uvažované změny ovlivnit ...

Informace, která inspirovala autora k napsání tohoto článku:

ČeV, březen 2018