popis inspirace a vize-SM ... autor Vlastimil Čevela, verze 1903-17, 1 s.
1)
     |  ověření reálnosti a užitečnosti popsané vize-SM  |

2)
   <|  výsledkem ověření bude její potvrzení nebo odmítnutí
   >|  vstupem je rámcová představa, ze které se vychází,
        podložená vědeckými teoriemi systémů a modelování

3)

   @  krok A - realizován
            popis inspirace a představy, tj. předmětu vize-SM

   @  krok B - realizován
            definování potřebných pojmů a jejich výklad

   @  krok C - probíhá
            ověření v různých oblastech možného využití
               - výklad pojmu
               - popis trasy
               - popis procesu
               ... co přinese největší užitek ? třeba srovnávání ? - je potřeba vybrat

   @  krok D
            srovnání se současným způsobem výuky na všech stupních škol

   @  krok E
            praktické ověření ve výuce na všech stupních škol

4)
   vize-SM je zatím hypotéza, kterou je potřeba seriózně potvrdit nebo vyvrátit

5)

   motivace
      ... pozitivní / negativní přístup ~ hledání cest k cíli / hledání překážek na cestě,
                                                      orientace na cíl / orientace na překážky 

   čas
      ... zatím nelze odhadnout ...

   rizika
      ... nepodaří se získat spolupracovníky s pozitivním přístupem ...
            

ČeV - březen 2019
verze 1903-26