problém vzájemné komunikace mezi uživatelem a projektantem/programátorem