!!! - bude přepracováno dle nové definice 7 prvků - ČeV

definice prog-story

  • subjekt, který formuluje svoje potřeby, objednává vytvoření nebo inovaci projektu
    a podle jeho pravidel pak systém využívá - fyzická osoba, organizace, zájmová skupina lidí a pod.,
    v tomto smyslu je nutno za uživatele považovat i navazující technické zařízení  

  • z výše uvedeného je zřejmé, že "uživatel" je koncový zákazník, historicky "odborný útvar", který využívá počítačové zpracování jako nástroj ke své činnosti

  • v historických (i současných) textech se však často objevuje pojem "uživatel" v souvislosti s programátorem, jako uživatelem operačního systému nebo jiných systémových programů - ve vizitkách i v rejstřících toto bude při katalogizaci příslušně rozlišeno

rozcestník

ČeV - květen 2016

< uživatel - organizační podsystém >