ROZPRACOVÁNO - 1604-18

má-li počítačové zpracování k něčemu být, musí skutečně nahradit určitou činnost tak, aby to nešlo obejít - jinak s ním lidé nebudou pracovat - téma, které by mělo být součástí výuky (předmět, obor ?) ve všech profesích, které pak v praxi ovliv|ňují jeho nasazení a využívání - - -

pokud toto není dodrženo, dochází k obrovským ztrátám - viz uživatelské zkušenosti