< uživatel - organizační podsystém >

!!! - bude přepracováno dle nové definice 7 prvků - ČeV