A) souvislosti

  1. Role investora je zde zcela zásadní, protože je to on, kdo nese celkovou zodpovědnosti za to, že vložené finanční prostředky přinesou předpokládaný efekt. To platí úplně stejně, zda jde o nákup nového osobního mobilu a televizoru v rodině či o rozhodování zastupitelstva k inovaci webových stránek města nebo vlády o novém systému elektronického výběru mýta na dálnicích.

  2. Ve všech uvedených příkladech nejsou ti, co mají rozhodnout, žádnými odborníky v oblasti IT - ti jsou součástí podsystému "program" --- , Investor to ale bude platit, takže by měl mít možnost přiměřené komunikace, aby mohl zkontrolovat, zda je to tak, jak by to potřeboval ???domluvyje mají povinnost požadovat kvalifikované vytvoření systematického modelu, který odpoví na výše uvedené kritické otázky, které vyplývají z vl

B) podrobnosti 

C) komentář

 

   nasazení IT "počítač & spol." je přímo ukázkový příklad, kdy by znalost mráce se systematickými modely mělá být povinnou kompetencí k vykonávání funkce, která o tom rozhoduje ... SM je totiž poměrně velice jednoduchý nástroj, s jehož pomocí lze ...

 

 

financuje "program" a "počítač" i potřebné inovace, definuje cíle i podmínky a kontroluje jejich dodržování

specifikuje, přebírá a financuje vytvoření nebo změnu "programu" a "počítače"

 

ROZPRACOVÁNO - ÚNOR 2021