@@@ - novinky & komentáře  |  autor: Vlastimil Čevela  |   verze: 3.4.2021 (SP)

   Pokus o stručný, systematicky připravený "inteligentní nadhled" (smart overview), který souhrnně charakterizuje to nejpodstatnější, co zásadně ovlivňuje nasazení Výpočetní techniky (VT) do lidských činností. Podrobnosti jsou  pak rozvedeny v popisu navazujících podsystémů (podkategorií).

A) souvislosti:

 1. Během jedné lidské generace, tj. za 70 let od poloviny 20. století do současnosti, prodělalo programování a nasazení VT přímo hektický vývoj od izolovaných laboratorních pokusů k jednotně standardizované každodenní součásti života kdekoliv na světě.
     
 2. Specifickou vlastností, provázející nasazení počítačů je mimořádně velká frekvence a náročnost inovačních cyklů, která nemá obdobu v žádném jiném inženýrském oboru. Náročnost není dána jen složitostí programování a systémů počítačového zpracování dat, ale zásadně ji zvyšuje faktor času. 
     
 3. Pokud totiž nějakou oblast "převezme počítač", tak již zpravidla není cesty zpět a vždy, když okolí vyžaduje změnu, systém ji musí dokázat přiměřeně pružně realizovat. Tak to platilo už při dávkovém zpracování účetních závěrek či mezd před 50 lety a samozřejmě daleko důrazněji to platí v současných podmínkách, kdy počítače, mobily a internet jsou hlavním a všesměrným informačním médiem.
       

B) podrobnosti:

 1. hlavní role v systému POČÍTAČ & spol.
  • investor
      - financuje "program" a "počítač" i potřebné inovace, definuje cíle i podmínky a kontroluje jejich dodržování
  • uživatel
      - využívá "program" a "počítač" k práci s daty
  • data
      - předmět zpracování "počítačem" pro potřeby uživatele dle "programu"
  • "program"
      - v širším pojetí "projekt služeb VT", tj. celé řešení nasazení "počítače" pro potřeby uživatele
  • "počítač"
      - v širším pojetí zajištění realizace "programu", tj. "služby VT dle projektu" technickými prostředky 
        
 2. procesy v systému POČÍTAČ & spol.
  • INOVAČNÍ cyklus - první vytvoření a opakování s každou potřebou změny
   • investor - specifikuje, přebírá a financuje vytvoření nebo změnu "programu" a "počítače"
   • "program" - obsahuje pokyny, pravidla a příkazy pro:
    • uživatele = realizaci zahájení zpracování nebo příslušných změn
    • data = první vytvoření nebo realizaci příslušných změn
    • "počítač" = realizaci zahájení zpracování nebo příslušných změn
        
  • PRACOVNÍ cyklus - opakovaná činnost, dokud se nevyskytne potřeba změny
   • uživatel - vybere aktuálně potřebný "program" (službu VT) a vkládá/využívá příslušná data
   • "počítač" - vykonává realizační práci s daty dle "programu"
        

C) komentáře:

 1. Nasazení "počítače" nikdy není jednorázová statická záležitost, ale vždy to bude opakující se inovační cyklus jako proces, který se mění v čase. Změny mohou být velké či malé, rychlé či pomalé, více či méně významné, ale vždycky se budou vyskytovat.
     
 2. Každá změna však ke svému uskutečnění potřebuje energii nebo motivaci, která něco stojí. Proto je nejen při prvním vytvoření, ale i při každé inovační změně je nutno počítat s přiměřenými časovými i finančními nároky. Potřebná menší změna "programu" zpravidla nevyžaduje změnu na straně "počítače", ale změna "počítače" se bez nutné změny "programu" většinou neobejde.
     
 3. Každá činnost a tedy i nasazení "počítače" sebou nese určitou míru rizika. Ke snížení rizika neúspěchu je proto nutné si především ujasnit účel CO a PROČ má být s jeho pomocí řešeno či dosaženo. U velkých systémů je rizikem nesprávný odhad finančních nákladů a časové náročnosti na vytvoření "programu" či jeho inovace. Největším rizikem však je nepochopení nebo nerespektování popisovaných systematických souvislostí.
     
 4. Hlavní role v tomto nadhledu jsou účelově zobecněny, aby bylo možno srozumitelně popsat vše podstatné, co je třeba brát při nasazení "počítačů" v úvahu. V reálné praxi se různým způsobem prolínají dle konkretní situace, jak bude ukázáno na příkladech v rubrikách navazujících podkategorií. 
     
 5. Popsané principy pro nasazení "počítačů" obecně platily před desítkami let pro sálové počítače a minipočítače, uplatňovaly se při užívání malých domácích počítačů a pozdějších PC i ve firemních sítích a prakticky stejně fungují i v současných projektech informačních technologií, na internetu a v cloudu nebo při užívání mobilního telefonu či moderního televizoru.