Dále uvedené příklady ze současnosti i z historie by měly ilustrovat praktický význam správného chápání rolí a inovačních procesů v systému počítač & spol.. Nároky inovačního cyklu totiž téměř nikdy nejsou jenom otázkou finanční, ale většinou vyžadují minimálně čas zúčastněných k získání nových dovedností, příp. další ...

Změny kolem mobilu

   Běžná situace, jako je nákup nového mobilu pro člena domácnosti názorně ilustruje nároky inovačního cyklu, kdy jsou role investora a uživatele v tomto případě sloučeny. Záležitost totiž nekončí tím, že se zaplatí za přístroj a účet u poskytovatele. Uživatel si musí do nového telefonu bezpečně přesunout data, tj. seznam svých kontaktů a v neposlední řadě spolehlivě zvládnout nový "program", tedy návod, jak nový přístroj ovládat. Podobná situace s přesunem dat nastane i při změně poskytovatele, kdy je potřeba vyměnit SIM kartu. 

   I v takovém jednoduchém případě je proto třeba vzít na vědomí, že zde existuje jistá náročnost, která např. pro staršího člověka může být i velice vážným problémem k řešení.  

 

Nová norma TV vysílání

   V roce 2020 byl realizován přechod vysílání televize na novou normu. Pro mnoho domácností, které vlastní TV přijímače starších typů to znamenalo buď nákup nového moderního přijímače nebo pořízení set-top boxu se samostatným druhým ovladačem. V obou případech to ale finanční investicí nekončilo, protože bylo potřeba nejen příslušné naladění ale také se naučit i nový způsob ovládání. 

 

xxx

 

 

počítače MINSK

"plánování" dodávek počítačů za socializmu

počítače Tesla 200

počítače M-4030

sálové počítače v n.p. TOS Kuřim

sálové počítače v n.p. Ingstav Brno

nákup nového mobilu

nová norma TV vysílání

problémy s registrací na očkování a se sčítáním lidu 2021

problémy velkých celostátních projektů