definice prog-story

 • technické zařízení definované projektem, které zpracovává data podle zadaného programu
 • technické vybavení počítače (hardware) z hlediska základních funkcí
  • procesor a operační paměť
  • vstupní a výstupní zařízení
   • přímý vstup - klávesnice, skener, čidlo, ...
   • přímý výstup - obrazovka, display, ovládací prvrek, ...
   • ovládání trvalých pamětí (vnějších, sekundárních, ...) - zajištění čtení a zápisu dat či programů
  • zdroj energie
 • typy počítačů z hlediska programování
  • klasicky programovatelné univerzální počítače
  • specializované jednočipové počítače s vestavěným programem
  • jednočipové počítařče s možností programování

rozcestník

ČeV - květen 2016

< počítač - technický podsystém >