pracovní dokument - ČeV - 1605-07

výhody

 • univerzálnost - von Neumann, jedno zařízení a libovolný počet programů
 • původně se program musel "zadrátovat" - obrovský pokrok
 • s rozvojem technologií princip zůstává stejný, ale umožňuje velké vývojové skoky

etapy - ukázat na popisu práce počítače, jak se to vyvíjelo ...

 • každý program samostatně, součástí počítače pouze zaváděcí program, načítání programů z trvalé paměti na vnějších médiích - děrná páska, filmová páska, děrný štítek - později opět podobně magnetofonová páska (malé 8-bitové počítače) a nakonec i diskety (počátky PC) - na počítači může současně běžet pouze 1 program

 • sálové počítače a minipočítače (miniaturizace se zlevněním součástek) - systémové programové vybavení a operační systém - nejprve "monitor a pod), pak od řady IBM 360 už operační systémy s multiprogramováním ("virtuální paměť" - tj. odkládání z pracovní do trvalé paměti) , princip přerušení

 • domácí počítače - jednoduché, opět zavádění programu - zavede se program "interpret" a tomu se mohou zadávat příkazy

 • PC a postupně datové sítě, klient server

 • internetická a mobilní revoluce - cloudové služby

 

programové řešení

 • současně jen jeden program
 • dávkové zpracování - postupné spouštění posloupnosti programů
 • multiprogramování, virtuální paměť, interaktivní zpracování - více programů najednou, řízeno systémem, přerušení, ... - mainframe s termínály, sítě, transakční zpracování, data v databance
 • domácí počítače - jeden program
 • PC a vývoj od příkazového řádku k řízení událostmi
 • pracovní stanice - server, paralelní vlákna
 • programy běží jinde a dodávají data - univerzální pravidla a propojení

< počítač - technický podsystém >