definice prog-story

  • prostor pro dočasné umístění programu a jím zpracovávaných dat - program i data jsou v paměti uloženy v binárním kódu tak, že vždy 8 bitů tvoří 1 bajt, který je adresovatelný v rámci operandů strojové instrukce
  • pracovní paměťový prostor konkretního programu je po jeho ukončení uvolněn k jinému využití
  • operační paměť nelze využít k trvalému uložení dat - po vypnutí počítače se její obsah ztrácí

rozcestník

ČeV - květen 2016

< počítač - technický podsystém >