Jak pracuje počítač

 • zavedení programu do pracovní paměti - (procesor, vstupní zařízení)
     kopie programu z trvalé paměti s nastavením na první příkaz
 • provádění posloupnosti příkazů programu - (procesor)
  • procesor přečte příkaz v pracovní paměti
  • varianty prováděné činnosti dle typu příkazu
   • načtení vstupních dat do pracovní paměti - (vstupní zařízení)
       / kopie z trvalé paměti
       / vložení dat z klávesnice 
       / přímé přečtení dat v reálném čase 
   • zápis výstupních dat z pracovní paměti - (výstupní zařízení)
       / kopie do trvalé paměti
       / zobrazení na obrazovce 
       / přímý zápis dat v reálném čase
   • práce s daty v pracovní paměti (procesor) 
       / přesuny a přiřazování dat 
       / vyhodnocování výrazů, výpočty, ...
       / pokyn k volání podprogramu nebo funkce 
  • varianty pokračování - (procesor)
      / přechod na následující příkaz - nastavení adresy dle výsledku činnosti
      / realizace podprogramu nebo funkce a přechod na následující příkaz
      / prováděný příkaz byl poslední
 • ukončení programu - (procesor, výstupní zařízení)
     / kopie příp. pracovní vyrovnávací paměti do trvalé paměti
     / uvolnění obsazené pracovní paměti  
     / uvolnění vstupních a výstupních zařízení

ČeV - únor 2016

< počítač - technický podsystém >