definice prog-story

  • souhrn jednoznačných pokynů pro počítač k zajištění zpracování dat dle zadání v projektu

rozcestník

ČeV - květen 2016

< program - řídící podsystém >