@@@  |  ABC  lexikon ^^^ menu  

PRŮVODCE  | 

obsah sekce:
   - především historické počítače a další výpočetní technika v Československu do roku 1989
   - orientační informace a odkazy na stránky též o předchozím i následném vývoji technického vybavení
   - souhrnný přehled o technických prostředcích k záznamu a prezentaci dat

poznámka:
   - rok na vizitkách počítačů uvádí datum zahájení jejich výroby nebo nasazení v Československu

ČeV - listopad 2020