@@@  novinky & komentáře  |  autor: Vlastimil Čevela  |   souhrnné historické pohledy  |  PRŮVODCE  |

   ... první z plánovaných souhrnných pohledů, který na základě dostupných informačních zdrojů popisuje využívání počítačů v ČSSR ...

kriteriem významnosti je rozsah jejich uplatnění v československém národním hospodářství,
v úvodu je uveden celkový počet instalací a pak přehled období O, kdy byly uváděny do provozu ...

 ^ Minsk MEDA
     T*)
TESLA
   200
ZPA
 600
 ADT RPP
  16
1021 1025
,.6,.7
1010
...11
1030
...36
1040
...46
1055
...57
  SM 40
30
Od
ra
s-8

RVHP
dovoz
VÚMS

   1+54
  +15
>
1000
  169  30 >
1000
 214
 208  320  136  187  128   50  2400 21 64 tis*)   ..!
195x                                     O
1960                                     O
     1                                     O
     2   O1                                   O
     3   O                                   O
     4   O22                                   O
     5   O     O                                 O
     6   O     O                                 O
     7   O     O                                 O
     8   O32     O     O   O                             O
     9   O     O     O   O                             O
1970   O     O     O   O                             O
     1   O     O     O   O                             O
     2   O     O     O   O                             O
     3   O     O     O   O   O   O                  ..?       O
     4   O     O     O     O   O    O     O   O   O       XX     XX
     5   ..?     O     O     O   O    O     O   O2   O        ..?     ..?
     6      ..?     O     O   O    O     O   O   O            
     7         O     O   O    O     O   O3   O     ..?      
     8         O     O   O    O     O   O   O      O      
     9           O   O    O     O1   O   O       O  O      
1980           O   O    O   O  OM   O   O   O     O  O      
     1           O  zb*)    O   O6   O   O   O   O     O ..?      
     2           O      O   O   O   O   O5   O     O       O  
     3           O       O   O   O   O  OM     O       O  
     4           O       O7   O   O   O   O     O       O  
     5           O       O   O   O   O   O     O       O  
     6           O       O   O   O4   O   O     O       O  
     7           O       O   O   O6   O6   O     O       O  
     8           O       O   O   O   O   O7     O         O  
     9           O       O*)   O*)   O*)   O*)   O*)    O*)       O  
1990          ..?                        

 

T*) = více než polovina vyrobených kusů analogových počítačů MEDA šla na export do zemí RVHP
s-8 = stolní 8-bitové počítače - výroba ČSSR
O*) = ROČENKA JSEP a SMEP 1989 uvádí stav ze šetření v roce 1988 - tomu odpovídají i počty instalací nahoře
..? = informace o instalacích nejsou k dipozici
tis*) = celkově byly vyrobeny tisíce, možná nějaká desítka tisíc kusů
..!  = k velice významným instalacím z dovozu patří též výkonné počítače IBM, CDC, D21, ICL a příp. další,
     vyskytovaly se však pouze ojediněle na výjimečně preferovaných pracovištích (doly, hutě, výzkum a pod.),
     takže se uplatňovaly především jako ohniska, odkud se šířily informace o vyspělých metodách práce ve světě,
     např. semináře Programování - Tvorba SW (OKD, NHKG) nebo Výpočtové stredisko (VVS OSN Bratislava) a další,
     podobně jsou především z historického hlediska významné počátky vlastního vývoje počítačů ve VÚMS Praha,
     jako byly SAPO, EPOS a další - kromě řad ADT a  EC-1021 až EC-1027 však nedošlo k jejich širšímu nasazení ...

Vlastimil Čevela - Modřice, červenec 2018

www.historiepocitacu.cz/statisticke-udaje - statistika k roku 1974 (web - Kovář) - !!! 
www.historiepocitacu.cz/dobovy-popis-vypocetni-techniky - (web - Kovář) 
csla.cz/vyzbroj/vypocetnitechnika - výpočetní technika v ČSLA (oficiální web)

pracovní poznámky redaktora - srpen 2021