@@@  novinky & komentáře  |  PRŮVODCE  |  dále ^^^ štítky

... počítače Minsk vytvořily v ČSSR technické podmínky pro začátek širšího praktického využívání výpočetní techniky ve vědecko-technických výpočtech i ve zpracování hromadných dat - především Minsk-22 patříl u nás celostátně k nejvýznamnějším počítačům své doby ... 1

... vyráběly se v Minsku (bývalá Běloruská SSR) od roku 1960 do roku 1975 v celkovém počtu přes 4.000 (230, 950 a 3000) kusů a tehdy představovaly více než 70 % všech počítačů, vyrobených v SSSR - do Československa jich v letech 1962 až 1974 bylo dovezeno a instalováno celkem 70 (1, 54 a 15) ... 2

... Technické  muzeum v Brně ve své fyzické expozici VT vystavuje dobovou sestavu sálového počítače Minsk-22, která je pravděpodobně unikátní i v mezinárodním měřítku ... 3

... k čemu a za jakých podmínek v 60-tých letech min. století u nás počítače Minsk spolehlivě sloužily, vypráví ve svých článcích přímí účastníci počátků vědecko-technických výpočtů - Josef Brlica i hromadných ekonomických dat - Ján Urda ... 3

... samostatná rubrika Deset let práce Laboratoře počítacích strojů VUT Brno 1962-1972 (dle dobové publikace - počítače LGP 30, Minsk 22 a Datasaab D21) popisuje historii vzniku a působení výzkumné a "servisní" instituce v brněnské průmyslové aglomeraci, která byla svým záběrem a významem ve své době zcela mimořádná ... 4

... historicky velice zajímavým dokumentem je sborník ze Sympózia o počítačích Minsk 2/22 z r. 1966, který celkově ukazuje tehdejší stav a představy celostátních institucí o nasazení VT v ČSSR ... 5

---------------------------
prog-story dále:
   1 1950-1989 / Nejvýznamnější počítače v Československu ... (celkový přehled s možností srovnání - Vlastimil Čevela)
    2 
1959-1974 / Dovoz zahraničních počítačů ... ("er" na textový popis vybraných typů a statistiku - Petr Kovář) 
      Počítače Minsk ... "er" pro ruské a další zdroje ... (mj. systematický popis všech typů a historie výroby)
   3  expozice VT - Minsk 22 ... (foto z expozice TMB, rozcestníky, články Josef Brlica a Ján Urda)
  4  Deset let práce Laboratoře počítačích strojů VUT Brno 1962-1972 ... rubrika
  5  Sympozium o samočinném počítači Minsk 2/22 - KS Praha 1966 ... rubrika

 ČeV - říjen 2018