kompletní č. 7, ročník XXII, obsahuje mj. rozsáhlé materiály z 10. ročníku semináře Výpočetní středisko - VS ' 82

>>>  Metoda systémového popisu, Vlastimil Čevela, s.260-262