informace ke 13. celostátnímu semináři DT ČSVTS Praha v IH Moskva Gottwaldov ve dnech 25. až 27. března 1985, 9 s.

gestor a vedoucí panelové diskuze 1. problémového okruhu "Vliv spolehlivosti technickcých prostředků na analytickou, projektovou a programovou přípravu" - ČeV, referát ze sborníku s. 1 až 6