H... Souhrnné historické pohledy:

@@@ novinky & komentáře  |  PRŮVODCE  |  ok-all  |
autorské exponáty a rubriky (interní i externí .e.), které nabízejí souhrnný pohled na delší časové období - - -
autoři pocházejí z různých prostředí a proto se jejich pohledy mohou i dost zásadně lišit - - -
.e. = na portálu prog-story je pouze vizitka s odkazem na externí on-line info-zdroj - - -

ČeV - březen 2017