16/24 - text příspěvku - Eduard Ježowicz / ÚVVTŘ Praha - 17 s.

@aplikační_typizace (požadavky na univerzální řešení), aplikovaná_matematika (exaktní formulace problémů typizace), algoritmy (systém programových schémat), pseudokód (zadávání programových schémat, Cobol),