výuka a vývoj na VŠ

   "... Ve dnech 21.- 26.7. 1961 uvedl Ing. Schorm, pracovník firmy Eurocomp v Mindenu (Spolková republika Německo) do zkušebního provozu malý samočinný počítač LGP – 30 (první SAPO na celé Moravě). Byla zřízena samostatná Laboratoř počítacích strojů, která se stala pracovištěm Fakulty strojní a jejím vedoucím byl 1. 11.  jmenován prof. Dr. Miloš Zlámal, DrSc. ..."

[ VUT ], [ LGP 30 ]
ČeV, září 2017