podnikové aplikace VTV /PS/

   " ... V roce 1963 byl v Brně jediný počítač vhodný pro naše účely. Byl to elektronkový sovětský počítač MINSK 1 (jeden z prvních počítačů v Československu a vůbec první a jediný svého typu - red.). Jeho vlastníkem byl Výzkumný ústav elektrických strojů točivých, který sídlil na Mostecké ulici v Husovicích. Vypravil jsem se tam, abych zjistil podrobnosti o programování a možnostech pronájmu strojového času.

   Velmi mě v tomto pomohl Jiří Leitner kamarád Jiřího Havla a jeho spolubydlící. Ten mě seznámil s doktory matematiky panem Kalábem a Mikulíkem, kteří byli hlavními programátory, protože absolvovali školení na tento počítač v Sovětském svazu. Půjčili mi i příručky jak programovat počítač a dali mnoho cenných rad. ... 

   ... Počítač MINSK 1 se musel programovat ve strojovém kódu. Zjednodušením bylo, že se programy psaly v soustavě osmičkové, ze které lze soustavu dvojkovou lehce odvodit. ..."

citace z:
   >>>  1962-1966 / Počátky pevnostních výpočtů potrubí na Minsku - [Brlica] ^^^ štítek

ČeV, září 2017

PS:
   " ... počítač ve VÚES? - ještě mám z něj někde doma bednu. Pamatuju se, jak nám na poradě ředitel říkal - je to experiment, ještě se neví, jaké budou výsledky, tak o tom moc nikde nemluvte ... počítač ale nesloužil jen pro výpočty našich eletrických strojů, chodili pak na něj i z jiných brněnských podniků ... jinak VÚES je jeden z mála podniků, který ve své původní branži přežil až do dneška - a je tam technická knihovna, tak tam budou určitě mít další dokumenty ..."
pamětnické střípky - JB