výuka na VŠ 

I. - česká Vysoká škola technická (VŠT) byla v Brně zřízena roku 1899 a s válečnou přestávkou, kdy byla od 17. listopadu 1935 do r. 1945 uzavřena Německou okupační správou, fungovala do roku 1951

II. - v důsledku militarizace sovětského mocenského bloku byla usnesením ÚV KSČ ze 4. července 1951 VŠT zrušena a přeměněna na Vojenskou technickou akademií (později VAAZ) - následně pak 2. října 1951 bylo rozhodnuto, že ze zbytků, o které vojáci neměli zájem vznikla Vysoká škola stavitelství s katedrou slévárenství (VŠS)

III. - politické uvolnění po Stalinově smrti umožnilo, že ÚV KSČ usnesením z 15. dubna 1956 rozhodl o obnovení VŠ technické v Brně pod názvem "Vysoké učení technické" (VUT) - jejím základem byla VŠS a nově založená fakulta energetická - ta se pak v roce 1959 rozdělila na samostatné fakulty elektrotechnickou (FE) a strojní (FS)

[ VUT > 1956 ... 1959 ]
ČeV, září 2017