pokus o vytvoření zjednodušeného systematického modelu k příkladu v příspěvku doc. Brázdila na str. 1 dole ...

 • fáze tréningu
  • INP = množina tréningových dat, obsahující X prvků
   • prvek
       - obrázek ručně napsané 1-místné číslice (na její velikosti a orientaci nezáleží)
       - k němu informace, o jakou číslici jde
    
 • fáze využití
  • INP =  množina obrázků s číslicemi, obsahující Y prvků
   • prvek = obrázek s číslicemi
       / jedna číslice
       / různé množství číslic, resp. vícemístných čísel
       / na vzájemné poloze číslic, ani orientaci (šikmo, obráceně dle osy, ...) nezáleží
  • OUT = množina odpovědí
   • prvek = seznam číslic, které se na obrázku vyskytují

 

otázky k diskuzi:
   A - je předložený model skutečně popisem zmíněného příkladu?
        pokud ne, tak v čem se od něj liší?

   B - jak velká řádově by měla být množina X, aby to přiměřeně fungovalo?,
        resp. jak moc při učení záleží na její velikosti?

   C - předpokládám, že algoritmus sítě si při tréningu bude množinu X číst a vyhodnocovat
        po určitou dobu opakovaně - je to tak? a dá se orientačně říct příklad času?

   D - jak velká řádově by měla být množina Y, aby bylo možné zhodnotit úspěšnost?
        a v jakém asi procentu by mohly být správné odpovědi?

 

ČeV - říjen 2018


  

Komentáře   

0 #1 prog-story diskuze 2018-10-01 17:57
přednáška doc. Brázdila byla velice zajímavá, ale současně značně náročná na představivost - a tak jsem se pokusil popsat, jak jsem pochopil uvedený příklad - použil jsem k tomu tzv. "systematický model", inspirovaný systémovým popisem z mé dávné (1981) analyticko-programátorské praxe 1) - http://prog-story.technicalmuseum.cz/index.php/m-muzejni-virtualni-sbirky/programovani-a-tvorba-sw-ostrava/1975-1984-ok/1981-programovani-ostrava-v/2001-1981-prakticke-moznosti-systemoveho-popisu-pri-programovani-a-reseni-vyvoje-asr

Vlastimil Čevela - Modřice
Citovat