text příspěvku - autor: Martin Wörgötter, 5 s. - prezentace (1,9 MB)

ČeV - září 2018