23/28 - text příspěvku - Bogdan Pilawski / Bank Zachodni Wroclaw - 10 s.

řízení_projektování  (aktivní zákazník a outsourcing),  english_text