zadání

název
sekvenční zápis a čtení souboru dat
data
I volba typu souboru a programovacího jazyka - definováno ve zdrojovém textu
I počet zpracovávaných záznamů - zadáno z klávesnice (1 až 200 milionů)
I systémový čas
W sekvenční datový soubor
O protokol o časové náročnosti zpracování - textový soubor
algoritmy
A cyklus pro vytvoření pracovního souboru - alternativy ve zdrojovém textu
B cyklus pro přečtení pracovního souboru - alternativy ve zdrojovém textu
C pomocné služby a výpočet časové náročnosti - opticky odstíněno od A a B
popis
cílem jsou programovací vzory řešení jedné ze základních úloh pro práci se soubory
podmínky
- vzhledem k rozsahu dat je nutno realizovat na lokálním počítači

qqqqqqqqqqqqqq

$set sourceformat"free"
identification division.
program-id.
    file-seq.
file-control.
    select SB-S assign "seq.dat" line sequential.
    select SB-P assign JM-SB-P line sequential.
data division.
file section.
fd  SB-S.
1   VT-S pic x(9).
fd  SB-P.
1   VT-P pic x(120).
working-storage section.
    copy "sluzby-ws.txt".
 
procedure division.
    move "cob-1 soubor zaznamu s pevnou delkou - Cobol"
       to RADEK-1
    perform ZACNE-I
    perform until P > N
       move P to VT-S *> perform RADEK
       write VT-S
       add 1 to P
    end-perform
    perform KONEC-I
    perform ZACNE-O
    perform until DOST
       read SB-S
          end set DOST to true
          not end continue
       end-read
    end-perform
    perform KONEC-O.
    stop run.
    copy "sluzby-pd.txt".

- - -


 1   R pic 9.
 88  PRACE  value 0.
 88  DOST   value 1.
1   JM-SB-P pic x(20) value " ".
1   RADEK-1 pic x(120).
1   T pic 9(8).
1   P pic 9(9).
1   N pic 9(9).
1   K pic x(20).
 88  TIME-1 value "zapis" "cteni".
 88  TIME-2 value " ".
1   E pic zzzbzz9b999.
 
1   CAS-1.
 2   H1  pic 99.
 2   M1  pic 99.
 2   V1  pic 99.
 2   S1  pic 99.
1   CAS-1R pic 9(8) redefines CAS-1.
1   CAS-2.
 2   H2  pic 99.
 2   M2  pic 99.
 2   V2  pic 99.
 2   S2  pic 99.  
1   CAS-2R pic 9(8) redefines CAS-2.
1   ROZDIL pic 9(8).
1   R-EDIT pic z(5)9,99.
1   C-EDIT pic 99b99b99,99.

- - -