... - cs.wikipedia.org/wiki/Grace_Hopperová

   Grace Hopperová nejen patříla prvním lidem, kteří už v době II. světové války programovali číslicové počítače, ale svojí filozofií a přístupem k IT se stala světově nejznámnější programátorkou 20. století. Jejím studijním i původním pracovním oborem byla fyzika a matematika, ale na rozdíl od většiny jiných matematiků v oblasti IT si uvědomovala důležitost srozumitelnosti programovacích jazyků pro jejich praktické používání.

   Nyní to bylo přesně 60 let od vydání první specifikace programovacího jazyka COBOL (April 1960), kdy mě kolegové z Ostravy letos v dubnu upozornili na články, popisující problémy státních orgánů USA s potřebou úprav stále spolehlivě fungujicích kriticky důležitých programů a s nedostatkem programátorů, kteří by je v současnosti uměli kvalifikovaně upravit.

ČeV - duben 2020