@@@ novinky | .py.

Ukázka využití jednoduchého několikařádkového programu "dir.py" v jazyku Python
v kombinaci se skripty CMD Windows, k vytvoření souhrnného výpisu "data.txt".
<<<  skripty CMD Windows 

Výsledný výpis "data.txt":

 
-------------------------------------------------- __doku.txt 
1 
  Výpis obsahu souborů ve složce
2
  I hlavní řídící skript          _dir.cmd
  I skript pro výpis jednoho souboru    vypis.cmd *)
  I program Python             dir.py 
  W seznam souborů ve složce        dir.txt
  W pracovní skript            dir.cmd
  O výsledný výpis             data.txt *)
3 
  příkazy                 CMD Windows
  interperpret Python           windows\py.exe
  editor Windows
   / poznámkový blok           notepad.exe 
   / WordPad               wordpad.exe 
4
  - standardními příkazy CMD Windows je vytvořen seznam "dir.txt"
  - program "dir.py" ze seznamu vytvoří pracovní skript "dir.cmd"
  - pracovní skript opakovaně volá "vypis.cmd"
  - výsledek "data.txt" je zobrazen pomocí standardního editoru

  *) ve skriptu "vypis.cmd" je nutno potlačit výpis "data.txt", 
   protože v době, kdy by byl vypisován ještě není úplný
5
  - takto lze zpracovat jen soubory formátu "prostý text"
  - jména souborů nesmí obsahovat mezery, ani diakritiku (zkreslí se) 
- řídící skript řeší i kontrolu (pause) a prevenci omylu (del ...) -------------------------------------------------- _dir.cmd @echo off echo. > data.txt dir *.cmd/on/b > pom.txt dir *.py/on/b >> pom.txt dir *.txt/on/b >> pom.txt sort pom.txt /o dir.txt
if exist dir.cmd del dir.cmd c:\windows\py.exe dir.py %* call dir.cmd pause rem notepad.exe data.txt "c:\program files\windows nt\accessories\wordpad.exe" data.txt -------------------------------------------------- dir.cmd call vypis.cmd __doku.txt call vypis.cmd _dir.cmd call vypis.cmd data.txt call vypis.cmd dir.cmd call vypis.cmd dir.py call vypis.cmd dir.txt call vypis.cmd pom.txt call vypis.cmd vypis.cmd -------------------------------------------------- dir.py # vytvoreni skriptu "dir.cmd" print("----- dir.py") sb1 = "dir.txt" sb2 = "dir.cmd" vystup = open(sb2, mode='w') with open(sb1) as vstup: for radek in vstup: vystup.write("call vypis.cmd "+radek) vystup.close() print("o.k.") -------------------------------------------------- dir.txt __doku.txt _dir.cmd data.txt dir.cmd dir.py dir.txt pom.txt vypis.cmd -------------------------------------------------- pom.txt _dir.cmd dir.cmd vypis.cmd dir.py __doku.txt data.txt dir.txt pom.txt -------------------------------------------------- vypis.cmd if "%1"=="data.txt" goto E echo -------------------------------------------------- %1 >> data.txt type %1 >> data.txt echo. >> data.txt :E

Modřice 5. ledna 2016 - Vlastimil Čevela

www.tutorialspoint.com/execute_python3_online

a=input("1 - hhmmvvss:")
h1=int(a[0:2])
m1=int(a[2:4])
v1=int(a[4:6])
s1=int(a[6:8])
print(h1, m1, v1, s1)

a=input("2 - hhmmvvss:")
h2=int(a[0:2])
m2=int(a[2:4])
v2=int(a[4:6])
s2=int(a[6:8])
print(h2, m2, v2, s2)
print ("rozdil casu ???")

- - - .py.

 

www.tutorialspoint.com/execute_python3_online 

print ("-----")   # znakovy textovy retezec neformatovany - "string"
a = "ahoj franto"
b = "dobry den"
#    0....*....1....*....2....*....3....*....4....*....5....*....6
c = 'zatim se nezabyvame cestinou, texty piseme bez diakritiky'
print ("texty:", a, b, c)
print ("texty:" "\n", a, "\n", b, "\n", c)
print ("\x41\x42\x20\x31")

texty: ahoj franto dobry den zatim se nezabyvame cestinou, texty piseme bez diakritiky
texty:
 ahoj franto
 dobry den
 zatim se nezabyvame cestinou, texty piseme bez diakritiky
AB 1

print ("-----")   # vykrajovani retezce - "slicing the string" 
print (c[:4])
print (c[4:])
print (c[4])
print (c[4:-2])
print (c[4:11])

zati
m se nezabyvame cestinou, texty piseme bez diakritiky
m
m se nezabyvame cestinou, texty piseme bez diakriti
m se ne

print ("-----")   # formatovany, dle potreby viceradkovy retezec  
blok = """
   libovolne formatovane      povidani
   na libovolnem poctu radku
   
   pouzitelne napr. jako menu
   """
print (blok)

   libovolne formatovane      povidani
   na libovolnem poctu radku
   
   pouzitelne napr. jako menu

print ("-----")   # retezce je mozno scitat, nasobit a spocitat delku "len(str)"
str = a+b+c
print (str)
print (("ahoj"*3)+" - "+("ahoj "*5))
print (len(a), len(b), len(c), len(str))

ahoj frantodobry denzatim se nezabyvame cestinou, texty piseme bez diakritiky
ahojahojahoj - ahoj ahoj ahoj ahoj ahoj
11 9 57 77

print ("-----")   # "str.join(sequence)" - spojovani a vkladani oddelovacu
a = "ahoj franto"
b = "123"
c = "dobry den"
print (a, b, c)
lst = [a, b, c]
print("".join(lst))
print(" - ".join(lst))

ahoj franto 123 dobry den
ahoj franto123dobry den
ahoj franto - 123 - dobry den

print ("-----")   # znakovy textovy retezec neformatovany
total = 10 + 20 + 30
print ("vysledek", total)
total = 10 + \
        520 + \
        30
print ("vysledek", total)
print ("ahoj"); print (total)

vysledek 60
vysledek 560
ahoj
560