. Souhrnné historické pohledy

souhrnne historicke pohledy   ... interní a externí autorské články, které nabízejí souhrnný pohled na delší časové období - - -
autoři pocházejí z různých prostředí a proto se jejich pohledy mohou i dost zásadně lišit - - -
v rubrice je aktuálně připraven seznam záznamů od jednoduchých článků až po odkazy na rozsáhlé externí portály se stovkami textů a fotografiemi ...
(30)

ČeV, 1. května 2019