@@@  |  PRŮVODCE  |

   Muzejní virtuální sbírky, volně přístupné on-line,  popisují určitou ucelenou tematickou oblast, akci a pod., která je současně doložena též fyzickými předměty či dobovými dokumenty ve sbírkovém fondu muzea (v expozici VT, v depozitáři, v muzejní odborné knihovně) nebo v jiné veřejně přístupné instituci.

ČeV - únor 2017