@@@  |  ABC  lexikon ^^^ menu  

PRŮVODCE  | 

obsah - angažovanost v souladu s cíli expozice

   - cílem okruhu D je připomenout jména těch, kdo přispěli k rozvoji programování a nasazení VT u nás:
         1) autoři on-line dostupných příspěvků a organizátoři akcí, postupně mapovaných v expozici prog-story
         2) aktivní spolupracovníci na vývoji expozice prog-story
         3) lidé, jejichž aktivity (autorství, organizátorství, vzdělávání, ...) jsou ve virtuálních exponátech prog-story

    zdůvodnění výše uvedených kriterií:
         zvolený způsob by měl umožnit, aby u každého jména byl důvod zařazení doložen konkretním výsledkem,
         se kterým se čtenář může on-line seznámit  

poznámky:
   - obsah je postupně upřesňován s doplňováním témat a exponátů do virtuální expozice
   - rejstřík je zaměřený na lidi v Československu a nástupnických státech ČR a SR
   - zahraničními osobnostmi se zabývá jen výjimečně - ty lze vyhledávat např. na  >>> Wiki 

ČeV - duben 2017