. Vývojové etapy

    ... systematické rozdělení postupného vývoje programování a nasazení počítačů podél časové osy ve specifických podmínkách bývalého Československa a nástupnických států s vyznačením témat, která jsou hlavním předmětem zájmu v rámci portálu prog-story ... (7)

ČeV, květen 2019